notranja revizija

Notranja revizija za boljše poslovanje vašega podjetja

Ob omembi besede notranja revizija marsikdo pomisli na nekakšnega finančnega policaja, ki išče minimalne napake in spodkopava delo ekipe. Vendar pa temu še zdaleč ni tako, saj prav notranja revizija pri proračunskih uporabnikih igra ključno vlogo pri doseganju zdravega in uspešnega poslovanja. S svojimi neodvisnimi zagotovili poskrbi za varovanje poslovanje organizacije pred tveganji, poleg tega pa glede na zbrane ugotovitve pripravi seznam priporočil, s pomočjo katerih lahko podjetje izboljša poslovanje. Brez ustreznega revizijskega posla in kontrole lahko svoje poslovanje izpostavite zelo velikim tveganjem, ki vas lahko v najslabšem primeru pripeljejo celo do stečaja ali prenehanja poslovanja zaradi drugih ključnih razlogov.

Glavna področja s katerimi upravlja notranja revizija

Samo delo notranje revizije je izjemno široko, zato nadzorno ekipo vedno sestavlja več članov, ki so specializirani za točno določeno področje. Glavna naloga revizije je sicer natančno oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanje priporočil za izboljšave. Natančen revizijski nadzor namreč zelo hitro pokaže, na kateri stopnji poslovanja prihaja do težav – če omenjeno težavo podjetje odpravi, pa se učinkovito odpravi tudi težavo. Brez revizije tako ni mogoče zaznati in odpraviti napake, kar lahko hitro vodi do še večjih napak in ogroženosti poslovanja. 

Notranji revizijski posli se v glavnem osredotočajo predvsem na pretekle dogodke in procese, ki vodijo do pomanjkljivega poslovanja. Vse ugotovitve, ki jih prinese notranja revizija, pa niso namenjene iskanju krivca in kazanju s prstom, pač pa na podlagi le teh vodstvo bistveno lažje sprejme ključne ukrepe za izboljšanje poslovanja. Na samo učinkovitost procesov, ki jih izvaja notranji revizor najbolj vpliva kontrolno okolje v katerem deluje. Če je podjetje transparentno, potem so tudi dognanja bistveno bolj realna, na njihovi podlagi pa je lažje sklepati nove odločitve in prilagoditi delo.

notranja revizija 1

 

Revizija v praksi

Ste vedeli, da je notranja revizija tudi zakonsko opredeljena, in sicer s Stališčem urada RS za nadzor proračuna s področja notranjega nadzora javnih financ št. zadeve: 0601‐8/2014/43 (december 2017)? Po zakonu je tovrstni nadzor obvezen za vse proračunske uporabnike katerih letni proračun presega 2.086 milijona EUR vsako leto, za vse druge proračunske uporabnike pa najmanj enkrat v obdobju vsakih treh let. Sicer pa je notranja revizija v praksi lahko organizirana kot lastna notranjerevizijska služba ali pa kot zunanja notranjerevizijskih storitev, kar pomeni, da notranjerevizijsko funkcijo v celoti izvaja zunanji izvajalec.

Če želite revizijski nadzor opraviti hitro, temeljito in zanesljivo, potem se odločite za podjetje Loris d.o.o. Njihovo delo notranje revizije je opredeljeno s temeljno notranjerevizijsko listino, ki jo pripravi njihova strokovna ekipa in je v skladu z vsemi zakoni, določili in priporočili. S pomočjo njihovih dognanj pa ne boste izpolnili zgolj svoje zakonske obveze, pač pa lahko sprejeli odločitve, ki bodo izboljšale poslovanje vaše organizacije.

Z revizijo do poslovnega uspeha

Kot smo že omenili, notranja revizija ni nič strašnega, njen namen pa ni sankcioniranje organizacije. V bistvu gre za zelo uporabno orodje, ki hitro in učinkovito odkrije morebitne nepravilnosti. Ker se to največkrat zgodi že takrat, ko podjetje sicer še ne zaznava posledic, se da napake zelo učinkovito odpraviti in tako preprečiti poglabljanje težav. Na podlagi revidiranih procesov lahko vodstvo organizacije sprejme ali doda ukrepe obvladovanja tveganj, na podlagi katerih pride do izboljšanja poslovanja in krepitve delovanja podjetja.

Za revizijski proces se lahko odločite kadarkoli začutite, da bi lahko izboljšali ali utrdili poslovanje svojega podjetja, vsaj enkrat na leto pa je po mnenju strokovnjakov tovrsten nadzor nujno opraviti. Nenazadnje prav notranja revizija predstavlja enega od treh glavnih stebrov sodobne ureditve poslovnega nadzora. Ta je odgovorna za oblikovanje zagotovil glede delovanja notranjih kontrol, ukrepov obvladovanja morebitnih tveganj ter podajanja priporočil za izboljšave, povsod kjer je to potrebno. 

Svetujemo vam, da se revizije ne ustrašite, pač pa jo začnete jemati kot izjemno priročno orodje, ki vam lahko pomaga do poslovnega uspeha.

Vnesite iskalni pojem zgoraj in pritisnite ENTER za iskanje. Pritisnite ESC za preklic.

Nazaj na vrh