Učinkovita raba energije je pri Geoplinu na prvem mestu

Kljub temu, da so zaloge zemeljskega plina visoke, ter se ne bodo izčrpale kmalu, je učinkovita raba energije na prvem mestu našega podjetja. Energije namreč ne dojemamo kot samoumevne, saj se zavedamo od kod prihaja ter kako zelo pomembna je za udobno življenje.

učinkovita raba energije

Dandanes je premišljena ter varčna poraba energije  zelo pomembna, saj na ta način pomembno prispevamo predvsem k trajnostnemu razvoju ter varovanju okolja, znižamo pa tudi lastne stroške, poskrbimo za ekonomsko rast ter sebi prihranimo veliko časa ter energije. Na ta način se udobje našega bivanja močno dvigne. V našem domu nam je tako bolj prijetno, učinkovita raba energije na ravni podjetja pa ima še druge pozitivne posledice, kot je npr.  zvišanje produktivnosti ter zmanjšanje stroškov. Čeprav je ogrevanje na plin že samo po sebi zelo udoben način ogrevanja, ki uporabniku zavzame le malo prostora, je učinkovito rabo energije mogoče še povečati, predvsem z uporabo sodobnih tehnologij.

Ravno zato smo v našem podjetju razvili energetske storitve, ki skrbijo, da lahko naši partnerji učinkovito spremljajo, poročajo ter analizirajo trende, ki se na področju porabe energije kažejo. Na podlagi slednjih načrtujemo ter organiziramo nove ukrepe, ki bodo poskrbeli za še učinkovitejšo porabo. Skrbimo tudi za izvedbo in financiranje projektov.  

Učinkovita raba energije je pomembna tudi z vidika posameznih končnih odjemalcev v gospodinjstvih. V skladu z zakonodajo, pri Geoplinu pripravljamo tudi program za spodbujanje prihrankov pri končnih odjemalcih. Podpiramo predvsem projekte, ki vključujejo menjavo kotlov na mazut, kurilno olje ali plin za sodobne kotle na plin, ki omogočajo visoke izkoristke. Podpiramo tudi ukrepe programov izvajanja energetskih pregledov ter namestitve opreme, s pomočjo katere je mogoče opazovati ter upravljati z energijo pri odjemalcih.

Od česa pa je odvisna spodbuda s katero ukrepamo k učinkovitejši rabi energije? Predvsem od doseženega prihranka, višine nepovratnih sredstev dodeljenih s posameznim programom ter pogojev javnih razpisov.